საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველო-გერმანიას საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა 2018 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში

ორმხრივი ვაჭრობა

2018 წლის 6 თვის მონაცემებით, გერმანიასთან სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 2%-ით და შეადგინა 236.60 მლნ. აშშ დოლარი. 2018 წლის 6 თვის მონაცემების შესაბამისად, საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის მე-8 ადგილზეა.

 • ექსპორტი გაიზარდა 33%-ით და შეადგინა 25.18 მლნ. აშშ დოლარი.

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია:

 

2018/6 თვე

რეექსპორტი

რეექსპორტის წილი

შერეული საქონელი

-

3,34 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

საფრენი აპარატები

-

2,10 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

თხილი

-

1,87 მლნ. აშშ დოლარი

0,13 მლნ. აშშ დოლარი

7%

საბურავები, ახალი

-

1.65 მლნ. აშშ დოლარი

1.65 მლნ. აშშ დოლარი

100%

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან

-

1,61 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხის ნაწარმი

-

1,51 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ჯემები

-

1,24 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ღვინო

-

0,96 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები

-

0,73 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან

-

0,70 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი

-

0,64 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

თიხები

-

0,60 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ქალის პალტოები

-

0,50 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხილის და ბოსტნეულის წვენები

-

0,48 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ქალის კოსტუმები

-

0,44 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

მცენარეები პარფიუმერიისა და ფარმაცევტული მიზნებისთვის

-

0,35 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ძრავები და ძალოვანი დანადგარები

-

0,33 მლნ. აშშ დოლარი

0,33 მლნ. აშშ დოლარი

100%

ძვირფასი ლითონების ჯართი

-

0,28 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

სპილენძის ჯართი

-

0,27 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხელის ინსტრუმენტები

-

0,25 მლნ. აშშ დოლარი

0,25 მლნ. აშშ დოლარი

100%

 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით, საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტის ზრდა ძირითადად  განპირობებული იყო შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის მატებით:

პროდუქცია

 

2018/6 თვე

(მლნ. აშშ დოლარი)

საფრენი აპარატები

-

2,10 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში ექსპორტი არ განხორციელებულა;

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან

-

1,61 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 9-ჯერ, სხვაობა 1,44 მლნ. აშშ დოლარი;

საბურავები, ახალი

-

1,65 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 507%-ით, სხვაობა 1,38 მლნ. აშშ დოლარი;

ჯემები

-

1,24 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში ექსპორტზე გავიდა მხოლოდ 0,008 მლნ. აშშ დოლარის პროდუქცია;

შერეული საქონელი

-

3,34 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 39%-ით, სხვაობა 0,94 მლნ. აშშ დოლარი;

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონისგან

-

0,70 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში ექსპორტი არ განხორციელებულა;

თიხები

-

0,60 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში ექსპორტი არ განხორციელებულა;

ღვინო

-

0,96 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 53%-ით, სხვაობა 0,33 მლნ. აშშ დოლარი;

ძრავები და ძალოვანი დანადგარები

-

0,33 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში განხორციელდა მხოლოდ 0,021 მლნ. აშშ დოლარის ექსპორტი;

ხელის ინსტრუმენტები

-

0,25 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში ექსპორტი არ განხორციელებულა;

მცენარეები პარფიუმერიისა და ფარმაცევტული მიზნებისთვის

-

0,36 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 232%-ით, სხვაობა 0,24 მლნ. აშშ დოლარი.

 ამასთანავე, 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით, საქართველოდან გერმანიაში შემცირდა შემდეგი პროდუქციის ექსპორტი:

პროდუქცია

 

2018/6 თვე

(მლნ. აშშ დოლარი)

თხილი

-

1,87 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 38%-ით, სხვაობა 1,16 მლნ. აშშ დოლარი;

ხილის და ბოსტნეულის წვენები

-

0,48 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 67%-ით, სხვაობა 0,97 მლნ. აშშ დოლარი;

პარკოსანი ბოსტბეულის ფქვილი

-

0,64 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 60%-ით, სხვაობა 0,95 მლნ. აშშ დოლარი;

ავტომობილების ნაწილები

-

2018/6 თვეში ექსპორტი არ განხორციელებულა, სხვაობა 0,37 მლნ. აშშ დოლარი;

დაკონსერვებული ნაყოფები

-

0,73 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 32%-ით, სხვაობა 0,34 მლნ. აშშ დოლარი;

სპილენძის ჯართი

-

0,27 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 46%-ით, სხვაობა 0,23 მლნ. აშშ დოლარი;

ხის ნაწარმი

-

1,51 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 11%-ით, სხვაობა 0,19 მლნ. აშშ დოლარი;

ორთოპედიული სამარჯვები

-

0,11 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 61%-ით, სხვაობა 0,17 მლნ. აშშ დოლარი.

 • იმპორტი შემცირდა 1%-ით და 211,42 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. იმპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის გერმანია მე-6 ადგილზეა.

2018 წლის 6 თვის მონაცემების შესაბამისად, გერმანიიდან საქართველოში იმპორტის კლება განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის იმპორტის შემცირებით:

პროდუქცია

 

                                                  2018/6 თვე

(მლნ. აშშ დოლარი)

მიკროავტობუსები

-

0,34 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 99%-ით, სხვაობა 25.61 მლნ. აშშ დოლარი;

მსუბუქი ავტომობილები

-

20,13 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 17%-ით, სხვაობა 4,14 მლნ. აშშ დოლარი;

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

5,67 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 38%-ით, სხვაობა 3,54 მლნ. აშშ დოლარი;

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები

-

1.03 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 65%-ით, სხვაობა 1,88 მლნ. აშშ დოლარი;

შერეული საქონელი

-

0,21 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 89%-ით, სხვაობა 1,66 მლნ. აშშ დოლარი;

ტელეფონები

-

0,59 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 70%-ით, სხვაობა 1,36 მლნ. აშშ დოლარი;

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

-

2,88 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 23%-ით, სხვაობა 0,84 მლნ. აშშ დოლარი;

ალაოს ექსტრაქტი

-

1,58 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 31%-ით, სხვაობა 0,72 მლნ. აშშ დოლარი.

ამასთან, აღნიშნულ პერიოდში გაიზარდა ისეთი პროდუქციის იმპორტი, როგორიცაა:

პროდუქცია

 

2018/6 თვე

(მლნ. აშშ დოლარი)

გრუნტის დასამუშავებელი მოწყობილობები

-

6,80 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 306%-ით, სხვაობა 5,13 მლნ. აშშ დოლარი;

ინსექტიციდები

-

6,51 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 129%-ით, სხვაობა 3,67 მლნ. აშშ დოლარი;

ამწე მანქანები და მოწყობილობების ნაწილები

-

2,72 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 837%-ით, სხვაობა 2,43 მლნ. აშშ დოლარი;

შაქარი

-

2,16 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში განხორციელდა მხოლოდ 0,011 მლნ. აშშ დოლარის იმპორტი;

დანადგარები საკვები პროდუქტებისა და სასმელების სამრეწველო წარმოებისათვის

-

2,52 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 254%-ით, სხვაობა 1,81 მლნ. აშშ დოლარი;

ამწე მოწყობილობები

-

1,85 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 788%-ით, სხვაობა 1,64 მლნ. აშშ დოლარი;

მეტალოკოსტრუქციები შავი ლითონისაგან

-

1,82 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 437%-ით, სხვაობა 1,48 მლნ. აშშ დოლარი;

სატვირთო ავტომობილები

-

9,62 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 18%-ით, სხვაობა 1,43 მლნ. აშშ დოლარი;

პლასტმასის სამშენებლო დეტალები

-

1,44 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 11-ჯერ, სხვაობა 1,31 მლნ. აშშ დოლარი;

კომპასები, სანავიგაციო ხელსაწყოები

-

1,66 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 219%-ით, სხვაობა 1,14 მლნ. აშშ დოლარი;

რძე და ნაღები

-

1,41 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 244%-ით, სხვაობა 1,00 მლნ. აშშ დოლარი;

მილები და მილაკები შავი ლითონებისაგან

-

0,98 მლნ. აშშ დოლარი, 2017/6 თვეში იმპორტი არ განხორციელებულა.

 

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია

 

2018/6 თვე

მსუბუქი ავტომობილები

-

20,13 მლნ. აშშ დოლარი;

სამკურნალო საშუალებები

-

17,42 მლნ. აშშ დოლარი;

სატვირთო ავტომობილები

-

9,62 მლნ. აშშ დოლარი;

მოწყობილობები გრუნტის დამუშავებისათვის

-

6,80 მლნ. აშშ დოლარი;

ინსექტიციდები

-

6,51 მლნ. აშშ დოლარი;

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

5,67 მლნ. აშშ დოლარი;

ტრაქტორები

-

4,19 მლნ. აშშ დოლარი;

ავტომანქანების ნაწილები, მეორადი

-

3,17 მლნ. აშშ დოლარი;

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

-

2,88 მლნ. აშშ დოლარი;

ამწე მოწყობილობებისა და მანქანების ნაწილები

-

2,72 მლნ. აშშ დოლარი;

რენტგენული აპარატურა

-

2,68 მლნ. აშშ დოლარი;

ცენტრიფუგები

-

2,60 მლნ. აშშ დოლარი;

დანადგარები საკვები პროდუქტებისა და სასმელების სამრეწველო წარმოებისათვის

-

2,52 მლნ. აშშ დოლარი;

დიაგნოსტიკური და ლაბორატორიული რეაგენტები

-

2,38 მლნ. აშშ დოლარი.


2017 წლის
მონაცემებით, გერმანიასთან სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა 5%-ით და შეადგინა 478.89 მლნ. აშშ დოლარი. 2017 წლის წინასწარი მონაცემების შესაბამისად, საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის მე-7 ადგილზეა.

 • ექსპორტი შემცირდა 47%-ით და შეადგინა 45,39 მლნ. აშშ დოლარი.

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია:

 

2017 წელი

რეექსპორტი

რეექსპორტის წილი

თხილი

-

14,38 მლნ. აშშ დოლარი

1,20 მლნ. აშშ დოლარი

9%

შერეული საქონელი

-

4,00 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხის ნაწარმი

-

3,32 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ხილის და ბოსტნეულის წვენები

-

3,21 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი

-

2,52 მლნ. აშშ დოლარი

0,12 მლნ. აშშ დოლარი

5%

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები

-

2,07 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ყურძნის ნატურალური ღვინოები

-

1,16 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

ქალის პალტოები

-

1,09 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან

-

0,78 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

0,76 მლნ. აშშ დოლარი

0,45 მლნ. აშშ დოლარი

60%

ქალის კოსტუმები

-

0,76 მლნ. აშშ დოლარი

-

-

2017 წლის მონაცემებით საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტის შემცირება ძირითადად  განპირობებული იყო შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის კლებით:

პროდუქცია

 

2017 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

თხილი

-

14,38 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 70%-ით, სხვაობა 34,04 მლნ. აშშ დოლარი;

ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები

-

2,07 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 65%-ით, სხვაობა 3,89 მლნ. აშშ დოლარი;

გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი

-

2,52 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 50%-ით, სხვაობა 2,52 მლნ. აშშ დოლარი;

ახალი საბურავები

-

0,71 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 77%-ით, სხვაობა 2,36 მლნ. აშშ დოლარი;

მცენარეები პარფიუმერიის, ფარმაცევტული და ანალოგიური მიზნებისათვის

-

0,26 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 80%-ით, სხვაობა 1,04 მლნ. აშშ დოლარი;

ხის ნაწარმი

-

3,32 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 19%-ით, სხვაობა 0,80 მლნ. აშშ დოლარი;

ხელის ინსტრუმენტების საცვლელი მუშა ინსტრუმენტები

-

0,013 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 98%-ით, სხვაობა 0,71 მლნ. აშშ დოლარი.

ამასთანავე, 2017 წლის მონაცემებით, საქართველოდან გერმანიაში გაიზარდა შემდეგი პროდუქციის ექსპორტი:

პროდუქცია

 

2017 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

ხილის და ბოსტნეულის წვენები

-

3.21 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 385%-ით, სხვაობა 2.55 მლნ. აშშ დოლარი;

შერეული საქონელი

-

4.00 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 32%-ით, სხვაობა 0.96 მლნ. აშშ დოლარი;

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან

-

0,78 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 11-ჯერ, სხვაობა 0.71 მლნ. აშშ დოლარი;

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

0,76 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 320%-ით, სხვაობა 0,58 მლნ. აშშ დოლარი;

სატელეფონო აპარატები

-

0,58 მლნ. აშშ დოლარი, 2016 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა;

თიხები

-

0,57 მლნ. აშშ დოლარი, 2016 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა;

ქალის კოსტუმები

-

0,76 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 286%-ით, სხვაობა 0,56 მლნ. აშშ დოლარი.

ტოპ 10 ექსპორტიორი კომპანია 2017 წლის მდგომარეობით:

 1. შპს "ტურალ გრუპ";

6. შპს „კარო ნათ ჯორჯია“;

 1. ს/ს “სამკერვალო  კომპანია "იმერი";

7. შპს „ანკა ფეა თრეიდი“;

 1. შპს „ნათს. ელი“;

8. შპს „გსქ კულა“;

 1. სს "აკურა";

9. „Geo-flowers“;

 1. შპს “ელენე და კომპანია 2015”;

10. შპს „აგროექსპორტ ჯორჯია“.

 • იმპორტი გაიზარდა 3%-ით და 433,50 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. იმპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის გერმანია მე-6 ადგილზეა.

2017 წლის მონაცემების შესაბამისად, გერმანიიდან საქართველოში იმპორტის მატება განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის იმპორტის ზრდით:

პროდუქცია

 

2017 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

მიკროავტობუსები

-

26.40  მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 153%-ით, სხვაობა 15.95 მლნ. აშშ დოლარი;

სამკურნალო საშუალებები

-

36.38 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 16%-ით, სხვაობა 5.14 მლნ. აშშ დოლარი;

მილები და მილაკები შავი ლითონებისაგან

-

4.45 მლნ. აშშ დოლარი, 2016 წელს იმპორტი არ განხორციელებულა;

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

14,13 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 23%-ით, სხვაობა 2,63 მლნ. აშშ დოლარი;

ტრაქტორები

-

8,56 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 44%-ით, სხვაობა 2,63 მლნ. აშშ დოლარი;

ხელსაწყოები და აპარატურა ავტომატური რეგულირების ან მართვისათვის

-

4,12 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 145%-ით, სხვაობა 2,44 მლნ. აშშ დოლარი;

სპეციალური დანიშნულების მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები

-

3,45 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 180%-ით, სხვაობა 2,22 მლნ. აშშ დოლარი;

მექანიკური მოწყობილობები სითხეებისა ან ფხვნილების გაშხეფვის ან გაფრქვევისათვის

-

2,99 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა181%-ით, სხვაობა 1,93 მლნ. აშშ დოლარი.

ამასთან, აღნიშნულ პერიოდში შემცირდა ისეთი პროდუქციის იმპორტი, როგორიცაა:

პროდუქცია

 

                                                   2017 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

მსუბუქი ავტომობილები

-

48,40 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 43%-ით, სხვაობა 36,98 მლნ. აშშ დოლარი;

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები

-

4,21 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 80%-ით, სხვაობა 16,38 მლნ. აშშ დოლარი;

ამწე მანქანები და მოწყობილობები

-

3,44 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 34%-ით, სხვაობა 1,83 მლნ. აშშ დოლარი;

მოწყობილობები რეზინის ან პლასტმასის დასამუშავებლად

-

0,06 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 97%-ით, სხვაობა 1,69 მლნ. აშშ დოლარი;

გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები

-

1,09 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 60%-ით, სხვაობა 1,61 მლნ. აშშ დოლარი;

კომპასები; სანავიგაციო ხელსაწყოები

-

1,80 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 35%-ით, სხვაობა 0,98 მლნ. აშშ დოლარი.

 

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია

 

2017 წელი

მსუბუქი ავტომობილები

-

48.40 მლნ. აშშ დოლარი;

სამკურნალო საშუალებები

-

36.38 მლნ. აშშ დოლარი;

მიკროავტობუსები

-

26.40 მლნ. აშშ დოლარი;

სატვირთო ავტომობილები

-

17.39 მლნ. აშშ დოლარი;

სამედიცინო ხელსაწყოები და მოწყობილობები

-

14.13 მლნ. აშშ დოლარი;

ტრაქტორები

-

8.56 მლნ. აშშ დოლარი;

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

-

7.12 მლნ. აშშ დოლარი;

ავტომანქანის ნაწილები

-

6.88 მლნ. აშშ დოლარი;

ავტომობილების ნაწილები და მოწყობილობები

-

5.92 მლნ. აშშ დოლარი;

საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი;

-

5.43 მლნ. აშშ დოლარი.თანამშრომლობა ინვესტიციების სფეროში

გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანაა საქართველოსთვის, შესაბამისად ქართული მხარე მიესალმება ურთიერთობის გაღრმავებას და გამოხატავს თანამშრომლობის მზადყოფნას ინვესტიციების მიმართულებით.

2005-2016 წლების განმავლობაში გერმანიიდან განხორციელებული ინვესტიციების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2012 წელს, 142,4 მლნ. აშშ დოლარის შემოდინებით. ინვესტიციები ძირითადად განხორციელდა მრეწველობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორებში და გერმანიიდან შემოსული მთლიანი ინვესტიციებისა 90% შეადგინა. ამასთან:

 • 2014 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში განხორციელდა 4,38 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიცია რაც 86%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით.
 • 2015 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში ინვესტიციები არ განხორციელებულა.
 • 2016 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში განხორციელდა 25,19 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიცია.
 • 2017 წლის წინასწარი მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში ინვესტიციები არ განხორციელებულა.
 • 2018 წლის პირველი კვარტლის წინასწარი მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში განხორციელდა 13,16 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიცია, რაც 125%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს.

2011-2017 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან საქართველოში შემოსულია 197 969 ვიზიტორი.

აქედან:

 • 2014 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან შემოსულია 27 073 ვიზიტორი, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 9%-ით მეტია.
 • 2015 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან შემოსულია 30 481  ვიზიტორი, რაც წინა წლის  მაჩვენებელზე 13%-ით მეტია.
 • 2016 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან შემოსულია 33 469  ვიზიტორი, რაც წინა წლის  მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია;
 • 2017 წლის მონაცემებით, გერმანიიდან შემოსულია 43 090 ვიზიტორი, რაც წინა წლის  მაჩვენებელზე 29%-ით მეტია.
 • 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით, გერმანიიდან შემოსულია 23 781 ვიზიტორი, რაც წინა წლის  მაჩვენებელზე 44%-ით მეტია.

დანართი

გერმანიიდან შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/QI

საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციები

1752.65

1569.7

664.19

1130.26

1130.26

1022.93

1020.63

1817.98

1652.51

1602.85

1861.90

279.31

გერმანიიდან გარხორციელებული ინვესტიციები

51.90

40.59

21.35

12.85

46.57

142.41

31.84

4.38

-

25.19

-

13.16

წილი მთლიან მოცულობაში %

3.0

2.6

3.2

1.1

4.1

13.9

3.1

0.2

-

1.6

-

4.7

ზრდა %

166.6

-21.8

-47.4

-39.8

262.4

205.8

-77.6

-86.2

-

-

-

124.6

გერმანიიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/6

საქართველოში შემოსული ვიზიტორები

3115527

4741346

5734898

5888709

6305635

6719975

7902509

3561961

გერმანიიდან შემოსული ვიზიტორები

17812

21297

24747

27073

30481

33469

43090

23781

ზრდა წინა წელთან შედარებით %

1.1

19.6

16.2

9.4

12.6

9.8

28.7

44.4

წილი მთლიან რაოდენობაში %

0.6

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

საქართველო-გერმანიის სავაჭრო ბრუნვა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/6

ბრუნვა სულ

9258.68

10433.02

10933.05

11462.86

9504.98

9416.96

10674.69

5985.85

ბრუნვა

530.45

579.28

522.56

535.29

506.83

505.71

478.89

236.60

ზრდა %

43.5

9.2

-9.8

2.4

-5.3

-0.2

-5.3

1.7

წილი მთლიან ბრუნვაში %

5.7

5.6

4.8

4.7

5.3

5.4

4.5

4.0

ექსპორტი სულ

2186.42

2376.64

2910.31

2861.05

2204.69

2122.93

2735.53

1593.58

ექსპორტი

49.09

38.65

73.18

69.19

75.81

85.35

45.39

25.18

ზრდა %

40.3

-21.3

89.3

-5.5

9.6

12.6

-46.8

33.1

წილი მთლიან ექსპორტში %

2.2

1.6

2.5

2.4

3.4

4.0

1.7

1.6

იმპორტი სულ

7072.26

8056.38

8022.74

8601.81

7300.29

7294.03

7939.16

4392.27

იმპორტი

481.36

540.63

449.38

466.10

431.02

420.36

433.50

211.42

ზრდა %

43.8

12.3

-16.9

3.7

-7.5

-2.5

3.1

-1.1

წილი მთლიან იმპორტში %

6.8

6.7

5.6

5.4

5.9

5.8

5.5

4.8

სალდო

-432.27

-501.98

-376.20

-396.91

-355.21

-335.01

-388.11

-186.24