საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქ.მაინის ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულო 2018 წლის 1 ნოემბრიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს.


ქ.მაინის ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულო 2018 წლის 1 ნოემბრიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს.

სტაჟირების გავლის მიზანია სტაჟიორთა მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს  ქმედუნარიან  მოქალაქესრომელიც  ფლობს სახელმწიფო  ენასარის  უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აქვს უმაღლესი განათლება და ფლობს გფრ-ში ცხოვრების ნებართვას.

 

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ ელ.მისამართზე:

frankfurt.con@mfa.gov.ge


სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ სტაჟირების კონკურსი ცხადდება წელიწადში

ორჯერმაისის და ნოემბრის თვის პირველ სამუშაო დღეს.

 

 


განცხადება სტაჟირების გავლის შესახებ.pdf