საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები:

ეკონომიკა, რეფორმები (სასამართლო, სამოქალაქო საზოგადოება, საბაზრო ეკონომიკა, ადგილობრივი თვითმმართველობა) განათლება და კულტურა, სამხედრო-პოლიტიკური თანამშრომლობა.

გერმანიიდან შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015/ 6

საქართველოში შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა

449.8

1190.4

2014.8

1564.0

658.4

814.50

1117.20

911.56

941.90

1 758.42

530.03

გერმანული ინვესტიციების მოცულობა

5.03

20.38

56.99

40.59

21.35

12.85

25.51

138.81

21.83

3.99

6.4

წილი მთლიან ინვესტიციებში %

1.1

1.7

2.8

2.6

3.2

1.6

2.3

15.2

2.3

0.2

1.2

ზრდა%

-2.1

305.2

179.6

-28.8

-47.4

-39.8

98.5

444.1

-84.3

-81.7

182

საქართველო-გერმანიის სავაჭრო ბრუნვა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2011

2012

2013

2014

2014/7

2015/7

ბრუნვა

529.56

578.76

522.38

535.10

292.36

271.87

ზრდა %

43.7

9.3

-9.7

2.4

-7.0

წილი მთლიან ბრუნვაში

5.7

5.6

4.8

4.7

4.5

4.9

ექსპორტი

49.08

38.60

73.13

69.19

23.21

29.62

ზრდა %

40.3

-21.4

89.5

-5.4

27.6

წილი მთლიან ექსპორტში

2.2

1.6

2.5

2.4

1.4

2.3

იმპორტი

480.48

540.16

449.25

465.91

269.15

242.25

ზრდა %

44.1

12.4

-16.8

3.7

-10.0

წილი მთლიან იმპორტში

6.8

6.7

5.6

5.4

5.6

5.6

სალდო

-431.40

-501.56

-376.12

-396.72

-245.94

-212.63

გერმანიიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა

წლები

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015/7

საქართველოში შემოსული ვიზიტორების ოდენობა

559753

763231

1051749

1290108

1500049

2031717

2822363

4428221

5392303

5515559

3069999

გერმანელი ვიზიტორების ოდენობა

8840

11076

14081

13267

15351

17619

22204

26448

30815

33446

19750

ზრდა წინა წელთან შედარებით (%)

22.6

25.3

27.1

-5.8

15.7

14.8

26.0

19.1

16.5

8.5

-90.7

წილის მთლიან მოცულობაში (%)

1.6

1.5

1.3

1.0

1.0

0.9

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6