საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა:

საქართველოსა და გერმანიას შორის ხელმოწერილია 60 ხელშეკრულება, შეთანხმება თუ ოქმი. განხილვის პროცესშია კიდევ რამდენიმე დოკუმენტი.